Hướng Dẫn

Hướng Dẫn

Các cách tải xuống và cài đặt

Cài đặt APK

Bước 1: Click vào nền màu xanh ở cuối trang.

Bước 2: Click vào Tải xuống ở trang Google Drive.

Bước 3: Click vào Vẫn tải xuống.

Bước 4: Mở tệp và click vào tệp vừa tải xuống, sau đó Cài đặt là xong.

Cài đặt APK có OBB

Bước 1: Install APKOBB như các bước cài đặt APK.

Bước 2: Cài đặt APK như bình thường.

Bước 3: Mở tệp OBB đã tải về, chọn Select (Ứng dụng sẽ cài đặt OBB vào đường dẫn Android/obb tự động).

Bước 4: Mở ứng dụng và chơi.

Lưu ý:

Trước khi tải xuống các tệp từ trang web, các bạn nhớ xóa phiên bản chính của Google Play đi để tránh các lỗi không vào được ứng dụng.